• Dirham
  %
 • Sterlin
  %
 • Frank
  %
 • Yen
  %
 • Ruble
  %
 • Yuan
  %
 • Riyal
  %
 • Gram Altın
  %
 • Çeyrek Altın
  %
 • Yarım Altın
  %
 • Ata
  %
 • Paladyum
  %
 • Platin
  %
 • Sterlin
  %
 • Frank
  %
 • Yen
  %
 • Ruble
  %
 • Yuan
  %
 • Riyal
  %
 • Gram Altın
  %
 • Dolar
  %

  %
 • Euro
  %

  %
 • Altın
  %

  %
 • Gümüş
  %

  %
 • Bitcoin
  %

  %

KUYUM HABER PLATFORMU KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Kuyum Haber’ in tüm hakları “Yenibosna Merkez Mahallesi Ladin Sokak No:36/7 Bahçelievler İSTANBUL” adresinde mukim KUYUM MEDYA LİMİTED ŞİRKETİ’ ne (“Kuyum Haber Platformu”) ait olup, Kuyum Haber internet sitesine www.kuyumhaber.com URL adresinden, APP STORE ve GOOGLE PLAY platformlarındaki “KUYUM HABER” uygulamalarından ulaşılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları, kullanıcıların ve üyelerin İnternet Sitesi ve mobil uygulamalara erişimleri ve kullanımıyla ilgili şartları belirlemektedir.
Kuyum Haber’ i ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen, iş başvurusu yapan, işçi arayan, ürün/hizmet satmak ve almak isteyen kişi ve kuruluşlar (“Kullanıcı/Üye”) işbu Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını; bu sayfada belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini açıkça beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
Kuyum Haber’ in, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında yapacağı değişiklikler ve güncellemeler Kuyum Haber’ de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Bu nedenle, Kuyum Haber’ de yapılacak her ziyaret öncesinde işbu Kullanım Koşullarının Kullanıcılar/Üyeler tarafından gözden geçirilmesini ve yapılan değişiklik ve/veya düzeltmelerin dikkate alınmasını öneririz.
1. Kullanıcı/Üye, Kuyum Haber tarafından Kuyum Haber’ in kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi talep edildiğinde söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını; işbu kullanım koşullarının değiştirilmesi halinde ise gerekli değişikliklere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Kullanıcı/Üye, Kuyum Haber’ i yürürlükte bulunan tüm mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, işbu Kullanım Koşullarına ve ayrıca Politikasına uygun olarak kullanacağını ve Kuyum Haber’ deki hizmetlerden yararlanırken ve Kuyum Haber’ de yer alan her türlü içeriğe erişmek dâhil olmak üzere, Kuyum Haber’ de ve Kuyum Haber aracılığıyla gerçekleştireceği tüm eylemlerde ve Kuyum Haber üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Kuyum Haber’e karşı da münferiden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Kuyum Haber’ den yararlanma esnasında veya Kuyum Haber’ e erişimden dolayı Kullanıcının/Üyenin uğrayabileceği zararlardan, Kuyum Haber’ in ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ile bağlı Kuyum Haber’ in, Kuyum Haber çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlemin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sistem hatası; Kuyum Haber’ e erişimin gerçekleşmemesi; hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Kuyum Haber’ in herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4. Kullanıcı/Üye; suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, suç unsuru oluşturabilecek, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, iftira niteliğinde, kaba, pornografik, genel ahlaka ve toplumca genel kabul gören kurallara aykırı, Kuyum Haber’ in ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına zarar verici ve başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka haklarına ve diğer haklarına tecavüz edecek ya da benzeri nitelikte hiçbir içeriği Kuyum Haber’ de paylaşamaz ve Kuyum Haber’ i yukarıda belirtilen şekilde kullanamaz. Ayrıca Kuyum Haber altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren, güvenliği zaafa uğratan herhangi bir işlem de yapamaz. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcıya/Üyeye aittir.
5. Kullanıcı/Üye, Kuyum Haber’ de doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif vb. uygulamalar yapmayacağını beyan ve taahhüt eder.
6. Kullanıcı/Üye, Kuyum Haber’ de izlediği, elde ettiği, karşıdan yüklediği içerik ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanmayacağını, ticarete konu yapmayacağını, üçüncü kişilere devretmeyeceğini, stok/arşiv yaparak kullanmayacağını ve üçüncü kişilere kullandırmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
7. Kullanıcı/Üye, diğer kullanıcıların ve üyelerin özel ve gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
8. Kullanıcı/Üye; Kuyum Haber’ in tamamen kendi takdirine göre tek taraflı olarak; Kuyum Haber’ de, Kullanıcı/Üye tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Kuyum Haber’ de yayınlamama ve şayet yayınlanmış ise bu içeriği hiçbir bildirimde bulunmaksızın çıkarma hakkına sahip olduğunu ve uygun gördüğünde Kullanıcının/Üyenin Kuyum Haber’ e erişimini engelleyebileceğini ve/veya siteyi kullanım haklarını iptal edebileceğini, Kuyum Haber yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı olduğunu kabul eder. Kuyum Haber’in, gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkı saklıdır.
9. Kuyum Haber üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve Kuyum Haber ‘ in kontrolünde olmayan internet sitelerine, uygulamalara, içeriklere ve/veya dosyalara Kuyum Haber ‘ in tarafından link vermek suretiyle yönlendirme yapan köprüler ile bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup bağlantı sağlanan internet sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı taşımamaktadır. Kuyum Haber’ de yer alan reklamların tanıttığı ürünler, hizmetler ve/veya Kuyum Haber içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Kuyum Haber’in hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kuyum Haber üzerinden köprüler aracılığı ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen söz konusu web sitelerinin sahipleri sorumludur.
10. Kullanıcı/Üye, Kuyum Haber’ de yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. yükleyebileceğini; yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. tamamının kendisine ait olduğunu, beyan edeceği her türlü fikir ve düşüncenin tamamen kendi kişisel görüşü olduğunu ve sadece kendisini bağladığını; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Kullanıcı/Üye hukuka uygun amaçlarla “Kuyum Haber” üzerinde işlem yapabilir. “Üyenin, “Kuyum Haber” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. “Üye”, “Kuyum Haber” ‘in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Kuyum Haber” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde “Kuyum Haber” ‘e yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üyenin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Kuyum Haber” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Kuyum Haber” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

12. “Kuyum Haber”, “Üyelerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “Kuyum Haber” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “Kuyum Haber” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “Kuyum Haber” ‘in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

13. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “Kuyum Haber” ‘in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “Kuyum Haber” ‘i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

14. “Üye”, Üyelik aşamasında sunduğu bilgilerin değişmesi halinde; yeni ve güncel bilgileri “Kuyum Haber” ‘e gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde “Kuyum Haber” in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için “Üye” ye rücu etme hakkı saklıdır.

15. “Üyenin “Kuyum Haber Platformu” veya “Kuyum Haber” sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya “Kuyum Haber Platformu”, “Kuyum Haber” ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, ; Kuyum Haber Platformunun ve “Kuyum Haber Platformuna ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların “Kuyum Haber Platformundan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Kuyum Haber Platformuna orantısız yük bindirmesi; Kuyum Haber Platformunun kaynak kodlarına veya “Kuyum Haber” ’in sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, Kuyum Haber Platformunun çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, “Kuyum Haber” sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
16. Tüm kategorilerdeki “İlan Verme Kuralları” hem bireysel hem kurumsal üyelerimiz için geçerlidir. İlan girişinde bulunan üye, ilan verme kurallarına ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı, kanun ve yönetmelikler başta olmak üzere mevzuat gereği tüketiciyi aldatma ihtimali taşıyan açıklamalara ilanda yer vermemeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
17. Kuyum Haber Platformunda ilanının verilmesi yasak olan ürünlerin güncel listesine Yasaklı Ürünler Listesinden ulaşılabilir. Kuyum Haber, ilanı verilmesi yasaklı ürünlere, Kuyum Haber Platformunun ilgili bölümlerinde yapacağı açıklamalar doğrultusunda eklemeler yapabilir. “Üye”, ilanı yasaklı ürünleri güncel olarak takip etmeli, yasaklı olmayan ürünlere ilişkin ilan vermelidir.
18. Üyeler, “Kuyum Haber Platformu” dâhilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya “Kuyum Haber” in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
19. İşbu Sözleşme, hâlihazırda “Kuyum Haber” üzerinde yer alan Kuyum Haber Platformu aracılığı ile verilen istihdama yönelik hizmetlerle, bu hizmetler için Kuyum Haber Platformu içinde yapılan veri toplama ve Kuyum Haber Platformu dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dâhil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm Kariyer Hizmetleri (“Kariyer”) için geçerlidir. Hizmetlerimizin iş arayan kayıtlı kullanıcıları “Aday”, çalışan arayan ve Kuyum Haber Platformu kullanımı için aktif sözleşmesi bulunan kayıtlı kullanıcıları ise “İşveren Müşteri” olarak adlandırılır. “Kurum” ise Kişisel Verileri İşleme Kurumu’ nu ifade etmektedir. İşbu Sözleşme Aday için geçerlidir.

20. Aday, üyeliği kapsamında üyelik formunda (“form”) verdiği ve Kuyum Haber Platformunda paylaştığı özgeçmiş dâhil tüm bilgilerden yararlanarak Kuyum Haber ‘in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerin doğruluğu konusunda ilgili olarak ortaya çıkabilecek itilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Adaya aittir.

21. Özgeçmişinin paylaşımı, adayın tercihleri doğrultusunda üçüncü taraflara aktarılmaktadır. Bu kapsamda üç farklı tercih hakkı bulunmaktadır.
22. Özgeçmişin “herkese açık” olarak paylaşılmasını seçilmesi durumunda, kişisel veriler Kurum’ un ilgili rehberde tanımladığı şekliyle alenileştirilmektedir. Bu durumda söz konusu veriler, Kanun’ da belirtilen tanımlarla işlenecektir. Özgeçmişin “herkes açık” olması halinde, kişisel veriler, Kuyum Haber üyesi olmayan firmalar tarafından da herhangi bir internet tarayıcısından aratıldığı takdirde görüntülenebilecektir.
23. Özgeçmişin, “Kuyum Haber üyesi tüm işverenler” (Açık özgeçmiş) ile paylaşılması seçildiği takdirde, aday tarafından yapılan başvuru sadece bu seçim dâhilinde paylaşılacaktır. Bu durumda, aday tarafından başvuru yapılmamış ama Kuyum Haber üyesi olan işverenler, adayı sadece Kuyum Haber Platformunda aradığı takdirde bulabileceklerdir. Aday, Kuyum Haber Platformunda yer alan “Açık Özgeçmiş” özelliği ile tamamen kendi inisiyatifiyle, özgeçmişinde kendi belirlediği bilgileri (kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini) internet ortamında kamu tarafından aramaya açabileceğini, istediği zaman da bu özelliği kapatabileceğini, ancak açık kaldığı süreçte özgeçmişindeki bilgilerinin ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin kamuya açık hale geleceğini ve kamuya bu yolla aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerle ilgili Kuyum Haber ‘in herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul etmektedir. Özgeçmişinizin, “Sadece başvuru yaptığım firmalar” ile paylaşılması durumunda, Kuyum Haber üyesi firmalardan sadece başvuru yapılan firmalar bilgileri görüntüleyebilecektir.
24. Aday, Kuyum Haber Platformunda yer alan özgeçmişini ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini görüntülemesini ve/veya kaydetmesini istemediği firmalara sistem üzerinden “ambargo” koyabilir.
25. Aday, paylaşım tercihleri ile ilintili olarak Kuyum Haber Platformunda yayımlanan özgeçmişi ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili tüm sorumluluğun Kuyum Haber ile beraber Kuyum Haber’ in işveren müşterisi konumunda olan, ambargo koymadığı özgeçmişi görüntüleyen ve/veya kaydeden firmalara geçtiğini kabul eder.
26. Aday, Kuyum Haber ‘in, Aday’ın paylaşım tercihleri ile ilintili olarak ambargo konulmamış firmalar tarafından elde edilen bilgilerle ilgili işveren müşteri ile müştereken sorumluluğu olduğunu, İşveren müşterilere, adayın onayı ve bilgisi dâhilinde iletilen bilgiler üzerinde, Kuyum Haber ‘ in müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder.
27. Aday’ın, Kuyum Haber ‘e ambargo koyması halinde Kuyum Haber, Aday’a ait kişisel verileri, veri sorumlusu işveren sıfatıyla işleyemeyecek olmasına rağmen burada açıklanan diğer amaçlar doğrultusunda özel istihdam bürosu sıfatıyla işlemeye devam edebilecektir. Bu bağlamda ilgili Kuyum Haber birimleri ambargo koyulmasına rağmen başvuru bilgilerini görüntüleyebilecektir.
28. Herhangi bir tarihte Aday, ambargo koymadığı firma tarafından elde edilmiş ve/veya firma tarafından kaydedilmiş normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini Kuyum Haber ‘ e veya direkt olarak söz konusu firmaya kanunun öngördüğü şekil şartlarına uygun biçimde iletecektir. Aday, istediği bir zaman diliminde Kuyum Haber Platformunda yer alan özgeçmiş(ler)inde güncelleme yapabilmektedir. Aday, özgeçmişinde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak ve o tarihten önce yapılmış tüm iş ilanı başvurularında, İşveren Müşteri tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder.
29. Kuyum Haber, Kuyum Haber ve tüm içerik üzerinde yasal olarak hak sahibidir. Kuyum Haber’ in ve/veya içeriğin Kuyum Haber tarafından sağlanacak koşullar dâhilinde Kullanıcı/Üye tarafından kullanılması, erişilebilir olması Kullanıcıya/Üyeye hiçbir fikri ve sınaî mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.
30. Kuyum Haber’ deki her türlü fikir ve sanat ürününün, markanın, içeriğin, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, Kuyum Haber’in iznine tabidir. Kullanıcı/Üye, Kuyum Haber’ de yer alan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali Kuyum Haber’in açık yazılı iznini almadan kullanamaz. Kuyum Haber veya hak sahibi ilgili üçüncü kişilerin açık yazılı izni olmadıkça işbu Kuyum Haber’ de içeriğindeki hiçbir şey Kullanıcıya/Üyeye; Kuyum Haber veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez. Kuyum Haber’ de bulunan her türlü haber, içerik, bilgi ve sair materyaller sadece Kuyum Haber ‘ten açık yazılı izin alınması kaydıyla ve Kuyum Haber ‘in izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, Kuyum Haber’in önceden açık yazılı izni olmaksızın 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Kuyum Haber’ de yer alan içeriğin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden ve Kuyum Haber’ den yazılı izin alınmadan hiçbir surette başka bir mecrada kullanılamaz. Kullanıcı/Üye; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınaî Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Kuyum Haber’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya/Üyeye aynen rücu hakkı saklıdır.
31. Kullanıcı/Üye; Kuyum Haber’ i kullanarak Kuyum Haber, diğer kullanıcılar, üyeler ve üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacağını kabul eder. Kullanıcının/Üyenin mevzuata, işbu Kullanım Koşullarına ve ayrıca Gizlilik Politikasına aykırı olarak, Kuyum Haber üzerinden/ Kuyum Haber aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Kuyum Haber’in doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı/Üye, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak Kuyum Haber’ e ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde hukuki-cezai, maddi-manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Kuyum Haber’in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya Kuyum Haber’in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

32. İşbu Kullanım Koşullarının yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı/Üye ile Kuyum Haber Platformu arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

KVKK
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni
Veri Sorumlusu
Veri sorumlusu olarak KUYUM MEDYA LİMİTED ŞİRKETİ müşterilerimiz ve çalışanlarımız dâhil Kuyum Haber ile ilişkili şahısların bünyemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna önem veriyoruz.
KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. İşbu aydınlatma metnini okuyucularımızdan dikkatli bir şekilde okuyarak kabul veya ret beyanında bulunmalarını önemle rica ederiz.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz; hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
KUYUM MEDYA LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanabilmesi,
Yeni hizmet ve faaliyetlerimizden sizleri haberdar edebilmek, bu doğrultuda size en uygun ürün ve hizmetin sağlanabilmesi,
KUYUM MEDYA LİMİTED ŞİRKETİ insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi,
Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerinin alınabilmesi,
Müşteri memnuniyetinin ölçülebilmesi,
Hizmet ve faaliyetlerimizin, geliştirilebilmesi, iyileştirilebilmesi ve yaygınlaştırılması,
Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapmanızın sağlanabilmesi, çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacıyla KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;
İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
KUYUM MEDYA LİMİTED ŞİRKETİ’ nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla KUYUM MEDYA LİMİTED ŞİRKETİ’ nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin gerekli olması, gerekli olması durumunda açık rızanın alınması, dâhilinde işlenebilecektir.
Kapsam
Müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklıklarımız, çalışanlarımız, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere Kuyum Haber tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu politikanın kapsamındadır.
Kuyum Haber Politikası, tüm kişisel verilerin işlenmesini uygulamakta olup, KVKK ve kişisel verilere yönelik tüm diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilip ele alınarak hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel veriler, KVKK’ da belirlenen istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. . KUYUM MEDYA LİMİTED ŞİRKETİ’ nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Kuyum Haber;’ in;
Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütülebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, verdiğiniz yetki kapsamındaki işlemlerin yürütülebilmemiz,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.
Kişisel verileriniz, Kuyum Haber adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, tüketici şikâyet formları, sosyal ağlar, bültenler gibi araçlar üzerinden, Kuyum Haber ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Tanım ve Kısaltmalar
Bu bölümde Politika ‘da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kelimeler kısaca açıklanır.
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak olarak verilen onay.
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Çalışan: Kuyum Haber Personeli
Kişisel Veri Sahibi (ilgili kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Veri: kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini mezhebi veya diğer inançları, kılık-kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her tür işlem.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
KVKK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVKK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel Verilerin Koruması Kanunu
Politika: KUYUM MEDYA LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Kayıtlı Elektronik Posta(KEP): her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.
Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.
Yazılı talebinizi (açık adres) adresine ıslak imzalı olarak veya (Mail adresi).tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.
Rol ve Sorumluluklar
Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu, Politika’ ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.
İcra Kurulu:
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası İcra Kurulu tarafından onaylanmıştır. Politikanın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.
İcra Kurulu, sorumlu oldukları faaliyetlerde,
• Görev alan çalışanlarla beraber dış hizmet alınan firmaların Politikaya uyumu için gerekli tedbirlerin alınması,
• Politikaya aykırı hususların incelenmesi amacıyla konuların incelenmesi ve bildirilmesinden KUYUM MEDYA LİMİTED ŞİRKETİ İmtiyaz Sahibi sorumludur.
Hukuk Müşavirliği:
İşbu Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, Bilgi Sistemleri Direktörlüğü ile birlikte Hukuk Müşavirliği sorumludur. Hukuk Müşavirliği bu Politika’yı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir.

Bilgi Teknolojileri:
İşbu Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, Hukuk Müşavirliği ile birlikte Bilgi Teknolojileri sorumludur. Bu Politika’yı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir.
İnsan Kaynakları:
Hazırlanan dokümanın kurum içi dağılımının yapılması İnsan Kaynakları’nın sorumluluğundadır.
Hukuki Yükümlülükler
KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

Aydınlatma yükümlülüğümüz
Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;
• Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
• Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
• İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
• Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
• Kanundan doğan haklar, hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
Kuyum Haber olarak kamuoyuna açık olan işbu politika’nın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.
Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz:
Veri sorumlusu olarak bünyemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’sında detaylandırılmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
Kişisel veriler:
Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.
Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.
Özel nitelikli kişisel veriler:
Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz
Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme: Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.
Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama: İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri almakla birlikte, Kişisel Veri Sahibi ‘ne verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvuru imkânı sunarız.
Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme: Kuyum Haber olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dâhilinde işlemekteyiz.
Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması: Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.
İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.
Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması
Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.
Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu politikasında maddesinde detaylandırılmaktadır.
Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız
Kuyum Haber olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz:
• Faaliyetlerimizin yürütülmesi,
• Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilere destek hizmeti sağlamak,
• Müşterilerimizin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve verdiğimiz hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
• Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,
• Anket, promosyon ve sponsorluklar,
• İş başvurularını değerlendirmek,
• Kuyum Haber ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
• Pazarlama,
• Uyumluluk yönetimi,
• Satıcı / tedarikçi yönetimi,
• Reklam,
• Yasal raporlama,
• Faturalandırma.
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler, açık rıza var ise işlenir. Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik veriler ve genetik verileri kanunlar tarafından öngörülmesi şartıyla açık rızanız olmadan işleyebiliriz.
Diğer üyelikler kapsamında kişisel verilerin işlenmesi: Sunduğumuz programlardan birine üye olmanız halinde üyelik formları ile kişisel verilerinizi toplamakta, paylaştığınız kişisel verilerinizi işlemekte ve aktarmaktayız.
İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi: çerezleri, internet sayfamızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve internet sitemizde geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız.
İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz.
İnternet sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgi için “Çerez Politikamızı” inceleyebilirsiniz.
İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmesi: Personel Aday’ı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma vb. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi, iş başvurusu değerlendirmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Personel Aday’ı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması işbu Politikası kapsamındadır.
Personele ait kişisel veriler; işbu Politika dışında KUYUM MEDYA LİMİTED ŞİRKETİ İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.
Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller
Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
• Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması:
Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.
Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişinin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.
Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler:
Teknik tedbirler
• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
• Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
• Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
• Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
• Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.
İdari tedbirler
• Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,
• Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.
KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz:
Kişisel verilerin;
• Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
• Hukuka aykırı erişimini önlemek,
• Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,
İçin teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.
Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler:
• Şirketimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
• çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
• Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler, detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
• Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin, gerekli güvenlik tedbirlerini almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.
Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler:
Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;
• Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
• Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
• Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
• Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
• Şirketimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,
• Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
• çalışanlarımızı kişisel verilere erişim ve yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
• Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin, gerekli güvenlik tedbirlerini almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
• Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler dâhilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.
Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler:
Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik, idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bu tedbirleri güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz halinde, bu durumu İlgili Kişiye ve KVK Kurulu’na bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.
Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibini bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve altyapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibinin kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.
Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;
• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması:
Kişisel Veri Sahibi, kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya (açık adres) adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilecektir.
Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. İlgili kişinin 18 yaşını doldurmamış olması halinde, yukarıda sayılan söz konusu hakları İlgili kişinin velisi veya yasal temsilcisi İlgili Kişi adına kullanabilir. Bu durumda, İlgili kişinin kimliğini tevsik edici belgeler ile birlikte veli veya yasal temsilcinin kimlik bilgilerinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurunun cevaplandırılma süresi:
Kişisel verilere ilişkin talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KVK Kurulu’nca belirlenen ücret alınabilir.
Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.
Başvuruyu reddetme hakkımız:
Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;
• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
• Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
• Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
• Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
• Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
• Başvuru usulüne uyulmaması, gibi durumlarda, kabul edilmeme gerekçesi açıklanarak, reddedilir.
Başvurunun değerlendirilme usulü:
İşbu Politikada belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak veya elektronik imzalı ve “(mail adresi)tr” adresi üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuranın kimliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na olan şikâyet hakkı:
Başvurunun reddedilmesi, başvuruya verdiğimiz cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.
DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI
İşbu Politika basılı kâğıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır. Kurum portalı ve internet sitesinde dokümanların güncel versiyonu yer alır.
Islak imzalı nüshalar Mali ve İdari İşler Direktörlüğü tarafından saklanır ve gerektiğinde Bölüm Yöneticisinin yazılı onayı ile Hukuk Müşavirliğince imha edilir.
GÜNCELLEME PERİYODU
İşbu Politika, yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir.
YÜRÜRLÜK
İşbu politika İcra Kurulu’nun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, işbu Politikanın ıslak imzalı eski nüshaları Bölüm Yöneticisi yazılı onayı ile Hukuk Müşavirliği tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve 5 yıl süre ile Mali ve İdari İşler Direktörlüğü tarafından saklanır.

Çerez Politikası
Çerez Nedir?
Çerez veya bilinen ismiyle “cookie”, mobil ve masaüstü cihazlar kullanarak sitelerimizi (kuyumhaber.com) ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız veya mobil cihazınıza (akıllı telefon, tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyası veya bilgilerdir. Çerezler genellikle geldikleri internet site isimlerini, kullanım ömürlerini ve rastgele verilen sayılardan oluşan değerler içerir.
Ne için kullanıyoruz?
Çerezleri, sitemizin daha kolay kullanılması, sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması ve kullanıcılarımıza akıllı reklam gösterimi için kişiselleştirme amacıyla kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi). 

Çerezler ayrıca, sitemiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığını anlamak ve sitemizin tasarımı ile kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri sitemizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.
Kuyumhaber.com Çerezleri
Kullanıcıların web sitesi, mobil uygulama ve/veya mobil site kullanımlarını kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım;

Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve
Web sitesi, mobil uygulama ve/veya mobil siteye daha sonraki ziyaretlerde kullanıcıyı hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

Kullanıcıların web sitesi, mobil uygulama ve/veya mobil siteye nereden ve hangi cihazlardan bağlandığı, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediği ve ziyaret süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dâhil olmak üzere; web sitesi, mobil uygulama ve/veya mobil siteyi kullanıcının nasıl kullandığını belirlemek amacıyla kullanır.

Kullanıcının ilgi alanına uygun içerik ve reklamları sunmak, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam veya tanıtım amacıyla kullanır
Hangi Türlerini Kullanıyoruz?
Oturum çerezleri (session cookies) ve kalıcı çerezler (persistent cookies) olmak üzere sitelerimiz genelinde iki tür çerez kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin “kullanım ömürlerine” bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar.
Üçüncü Parti Çerezleri (3th Party Cookies)
İş ortaklarımız, reklam platformları, sosyal medya platformları ile analitik bilgileri toplama hizmeti veren, sitemiz genelinde kullanılan bu servis sağlayıcılar hizmetlerini sunabilmeleri için sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bizim yerimize cihazlarınıza çerez kaydetmelerine izin verebiliriz. Bu çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu çerezlerin nasıl kontrol edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi için, lütfen bu üçüncü parti kurum ve kuruluşların gizlilik politikalarını veya çerez politikalarını inceleyiniz. Kuyumhaber.com çerezleri ayrıca; arama motorlarını, kuyumhaber.com web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya kuyumhaber.com sitesinin reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek amacıyla kullanabilir. Bu amaçla; size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine, mobil uygulamaya, mobil sitesine ve kuyumhaber.com sitesinin reklam verdiği web sitelerine, mobil uygulama ve/veya mobil sitesine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Kişiselleştirilmiş bu reklamları sunarken, kuyumhaber.com sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Kuyumhaber.com ayrıca Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dâhil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect 

Mobil uygulamada çerez yerine ilgili uygulamanın SDK’sı (Software Development Kit) kullanılmaktadır.
Çerezleri nasıl kontrol edebilir veya silebilirsiniz?
Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Çerezleri yönetmenin birkaç yolu bulunmaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurun. 

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz: 

Google Chrome: Browserınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz. İnternet Explorer: Browserınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimini gerçekleştirin. Mozilla Firefox: Browserınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız. Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz. 

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz. 

Eğer kullandığımız çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu eylem kuyumhaber.com sitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir; örneğin kuyumhaber.com sitesinin belirli bölümlerini görüntüleyemeyebilir veya kuyumhaber.com sitesini ziyaret ettiğinizde sizin için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz. 

kuyumhaber.com sitesini görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (ör. Bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.), bu cihazların her birindeki her tarayıcının çerez tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir.

Yasaklı Ürünler Listesi
Kuyum Haber Platformunda ilanı verilemeyecek olan Yasaklı Ürünler Listesi:
Sağlık Beyanlı Ürünler Ve Cihazlar
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından KUYUM MEDYA LİMİTED ŞİRKETİ’ ne (“Şirketimiz”) tebliğ edilen 25.04.2014 tarihli bilgilendirme yazısı gereğince; tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin aşağıda bağlantı adreslerine yer verilen mevzuat uyarınca hukuka aykırı tanıtım ve satışı yasaktır.
İlgili mevzuatın başlıcaları şu şekilde sıralanabilecektir:
1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik
Kültür ve Tabiat Varlıkları
Aşağıda bahsi geçen yasal düzenlemeler uyarınca Şirketimiz tarafından yönetilen Kuyum Haber Platformunda devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası, devlet üstün hizmet madalyası, devlet savaş madalyası ve devlet nişanı, cumhuriyet nişanı; liyakat nişanı satışı yasaktır.
2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Ateşli Silah ve Kesici Alet Satışı
Kurusıkı, saçma atan havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, silah aksesuarlarının (Airsoft için üretilmiş onalar hariç taşıma kılıfı vb.) ve Airsoft, ürünleri dâhil silahlara monte edilen aksesuarlarının (Dürbün, lazer, tüfek, tabanca feneri, kama vb. ) saçma atan havalı tabancaların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın ve askeri kıyafetin veya aksesuarının, kollu kuvvetlerine ait kıyafetlerin veya aksesuarlarının (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının, üniformalar, airsoft için üretilmiş olanlar dâhil hücum yelekleri), patlayıcı maddelerin, her türlü kesici ve delici aletin (kılıç, kama, kelebek, muşta, dikiş tutmaz vb.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silah ve kesici aletlerin satışı yasaktır. Mutfak, Avcılık, Kamp amaçlı çakıların ve bıçakların, Sanayide kullanılan bıçakların (Döner Bıçakları vb.) ve antika, dekoratif amaçlı ürünlerin satışı sadece kesici özelliğinin bulunmamasını belirtmesi halinde satışı yapılabilir.
İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.
6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

Yanıcı Ve Patlayıcı Malzemeler
Av ve taş barutları, tüfek ve tabanca fişekleri, şenlik fişekleri, havai fişek, maytapların dolu veya boş av fişekleri, av kurşunları gibi patlayıcı malzemeler ile av malzemelerinin satışı yasaktır. Havai fişek, oyun, eğlence kapsamında satılan ürünlerin satılmak istenilen miktarın gramajının yazılması gerekmektedir.
Başlıca düzenleme aşağıdaki gibidir.
87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük
Bandrolsüz Ürün Satışı
Telif hakları gereğince korunan sesli, görüntülü, yazılı vb. belgelerin bandrolsüz (kopyalanmış) şekilde satışına izin verilmez.
Bahsi geçen korumaya ilişkin düzenlemelerin başlıcaları aşağıda belirtilen kanunda yer almaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Alkollü İçecek Ve Tütün Mamulleri
Alkol ve tütün mamullerinin Kuyum Haber Platformu üzerinden satışına, bu ürünlerin markalarının alenen gösterilmesine izin verilmemektedir.
Bahsi geçen yasağa dayanak teşkil eden mevzuatın başlıcaları aşağıdaki gibidir.
4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler
Müstehcenlik sınırını aşan veya pornografik CD / DVD, dergi gibi yayınlar ile erotik oyuncakların satışına izin verilmemektedir.
İlgili yasağa ilişkin mevzuat aşağıdaki gibidir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Replika Ürün satışı
Aşağıda bahsi geçen düzenleme kapsamında koruma rejimi altında olan ve başkası adına tescilli olan marka ibarelerine, logolara ve tasarımlara hukuka aykırı şekilde yer verilmesi ve bu bağlamda replika ürün satışı yasaktır.
Bahsi geçen düzenleme aşağıdaki gibidir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
Belge Satışı
Yetkili kurumlarca verilmiş diploma, yetki belgesi, izin belgesi vb. ürünlerin Kuyum Haber Platformu üzerinden satışına/kiralanmasına izin verilmez.
Trafik Aygıtları ve Plaka
Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünlerin, şahsi plaka satışı ve APP plaka satışı yasaktır. Ayrıca plakalık satışlarında plakaların açıkça gösterilmesine izin verilmez.
Fon & Hisse Senedi
Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.
Organ
İnsan organlarının satışı yasaktır.
Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.
2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun

Evcil Hayvan Ve Yasalarca Yasaklanmış Hayvanlar
Kuyum Haber Platformu üzerinde ücretli evcil hayvan satışı ve satışı, yetiştiriciliği ve üretimi kanunlarca yasaklanmış/sınırlandırılmış hayvanların satışı yasaktır.
Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
Av Ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Şans Oyunu Biletleri ve Makineleri
Sonucu ileriki tarihte belli olacak oyunların (Piyango, loto vb.) biletlerinin satışına ve talih, baht gerektiren ticari oyun makinelerinin satışına izin verilmemektedir.
Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.
Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Tarım İlaçları Ve İlaçlama Makineleri
Tarla, bahçede zirai ilaçlamalarda kullanılan pülverizatör, atomizer vb. ürünlerin ve zirai ilaçların satışına izin verilmez. Sadece el tipi olan bahçe için kullanılan ilaçlama makinelerine izin verilmektedir.
İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.
ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASIİLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Kişilik Hakları
Herhangi bir kişinin kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü gibi eşyaların Kuyum Haber Platformu üzerinden satışı yasak olup Kuyum Haber Plaformu üzerinde kişilerin kişilik haklarını zedeleyecek şekilde telefon numarası, e-posta, ikametgâh adresi gibi kişisel bilgilere yer verilmesi yasaktır.
Telsiz Ürünleri
Telsiz cihazlarının Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik’ aykırı şekilde satışı yasaktır. Bununla birlikte lisans gerektiren telsizlerin satışı Kuyum Haber Platformu üzerinde yapılmamakta olup yayınlanmak istenilen telsiz ilanlarında ayrıca kullanıcıların “Lisans Gerektirmediği” beyan bilgisine yer vermesi de zorunludur.
Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Etkinlik Biletleri
Usulsüz bilet satışının engellenmesi adına, her türlü spor müsabakalarına ait biletlerin Kuyum Haber Platformu üzerinden satışı yasaktır. Sadece konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satışına bazı kurallar çerçevesinde izin verilmekte olup bu bağlamda dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir.
– Resimsiz bilet satışına izin verilmemektedir.
– Bilet fiyatının ilan görsellerinde net bir şekilde görülmesi gerekmektedir.
– Biletin fiyatından daha yüksek bir fiyatta satışı yapılamamaktadır. Aksi halde bu satış Şirketimiz tarafından karaborsacılık olarak değerlendirilebilir, ilgili üyenin ilanı yayımdan kaldırılabilir ve üyeliği durdurabilir.
Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.
7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Ortak Arama
Şirketimiz tarafından yönetilen Kuyum Haber üzerinden herhangi bir işletme ya da firmaya hissedar, ortak vb. aranmasına ilişkin ilan verilememektedir.
İkinci El İç Çamaşırı Satışı
Şirketimiz tarafından yönetilen Kuyum Haber Platformu üzerinden kullanılmış iç giyim ürünlerinin satışına izin verilmemektedir.
İlaç Satışı
Her türlü reçeteli ya da reçetesiz ilaç satışı yasaktır. Ayrıca veteriner tıbbi ürünlerinin satışı da yasaktır.
Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.
1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
Siyasi İçerikli Ürünler
Tüm siyasi içerikli ürünler ile siyasi içerik barındıran görsele sahip ürünlerin (Bayrak, Kupa, Yüzük, Resim, Portre, Maket, Siyasi parti görseli barındıran ürün resimleri vb.) ilanının verilmesi yasaktır.
Evcil Hayvan Satışı
Kuyum Haber Platformu üzerinde evcil hayvanlar kategorisinde bulunan tüm içeriklerin ücretli olarak satışı yapılamamaktadır. Evcil Hayvanlar Kategorisinde sadece ücretsiz sahiplendirme ilanlarına izin verilmektedir. Ücretli satış yönünde tespitlerde üyelikler durdurulur.
Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
Kredi Kartı İle Taksitli Satışlar
Gıda, kozmetik ürünlerinin, ofis malzemelerinin satışında ilgili kanun gereğince kredi kartına taksitli satış yapılamaz ve taksit satış beyanında bulunarak ilan verilemez.
Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sırlanabilecektir.
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik
Promosyon Ürünler
Hediye çeklerinin, indirim kuponlarının, ilgili firmalar tarafından bedelsiz şekilde verilen hediye ve promosyon ürünlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sosyal yardım amaçlı olarak halka bedelsiz şekilde verilen ürünlerin satışına izin verilmez.
Resmi Kıyafet & Askeri Malzemeler
Temsili çocuk kostümleri (kıyafetleri) hariç olmak üzere, Kuyum Haber Platformu üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarının resmi kıyafetlerinin, rozetlerinin, aksesuarlarının satışına izin verilmemektedir.
Şifre Çözücüler Ve Uydu Alıcıları
Uydu kanallarındaki şifre kırıcı yazılım ya da eklentilerin Kuyum Haber Platformunda üzerinde satışı yasaktır.
Diğer Yasaklı Ürünler
• İşitme Cihazları
• Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları
• Yasaklı yayınlar
• Enerji İçecekleri
• Gıda takviyesi, sporcu takviye besinler
• Numaralı gözlük, lens satışları
• Bahis, görüntülü sohbet, pornografik ve eczaneler adına açılmış sitelerin domainlerinin satışları
• Sanal para satışları
• Forex İşlemleri
• Dinleme cihazları, böcekler
• Her türlü uyuşturucu maddeleri
• Elektronik sigara, elektronik nargileler
• Maymuncuk ve kilit açıcılar
• Sahte paralar ( Üzerinde geçersizdir ibaresi mevcut olanlar hariç )
• Çalıntı ürünler
• Kayıt dışı yada imei numarası kopyalanmış telefonlar
• Yasaklı Hayvan Türleri (Yabani Hayvanlar)
• Emniyet Kemeri Adaptörü
• Mezar yeri satışları
• Tedavüldeki paraların satışı
• Göktaşı satışı
• Satışı ve devri sözleşmelerle yasaklanmış ve/veya sınırlandırılmış olan ürünler. (Oyun hesapları, Markalara ait özel içecek dolapları vb.)

+